Tillväxtverkets publikationer


Tillväxtverket ändrar leverantör för webbshop och distribution av beställda publikationer. Under flytten, 2017-03-22 t o m 2017-03-28, går det inte att beställa några publikationer. Vi beklagar olägenheten och ber er återkomma efter den 28 mars.