Tillväxtverkets publikationer


Publikationer - Tillväxtverkets och Nuteks rapporter, böcker och informationsmaterial - kan
beställas här eller laddas ner som pdf.

 

Publikationer som inte finns i lager nytrycks vid behov. I vissa fall sker
det från lågupplösta pdf:er vilket ger något sämre kvalitet.

 

Om en publikation har en överkryssad varukorg i träfflistan under kolumnen Lägg i
varukorg så finns den endast tillgänglig som nedladdningsbar pdf.
 

If you need help to find and order publications in English, please contact Tillväxtverket.

Office phone +46 8 681 91 00

E-mail: publikationer@tillvaxtverket.se


Om du söker efter en specifik publikation, till exempel Info 051-2008,
skriv endast in sifferserien (051-2008).Fritextsökning


Avancerad sökningDe tio senast inlagda publikationerna:

Publikationsnummer

Titel Pris exkl.moms

Lägg i varukorgen

Ladda hem

Info 0621 Kortversion av det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Rapport 0192 Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet - Budgetåret 2014 70,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0607 8 years of promoting women’s entrepreneurship in Sweden 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0610 Förutsättningar för kulturella och kreativa företag. Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014. 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0613 Fakta om svensk turism 2014 0,00 kr Lägg i varukorgen Ladda hem
Info 0619 Regler som tillväxthinder och företagens kontakt med offentliga aktörer. Delrapport från Företagens villkor och verklighet 2014. 0,00 kr Lägg i varukorgen Ladda hem
Info 0618 Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0612 Uppdrag att fördela medel för insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder. Slutrapport. 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Rapport 0190 Strategier för samverkan – Om myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2015-2020 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Rapport 0188 Rev A IBIS 2014 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem