Tillväxtverkets publikationer


Publikationer - Tillväxtverkets och Nuteks rapporter, böcker och informationsmaterial - kan
beställas här eller laddas ner som pdf.

 

Publikationer som inte finns i lager nytrycks vid behov. I vissa fall sker
det från lågupplösta pdf:er vilket ger något sämre kvalitet.

 

Om en publikation har en överkryssad varukorg i träfflistan under kolumnen Lägg i
varukorg så finns den endast tillgänglig som nedladdningsbar pdf.
 

If you need help to find and order publications in English, please contact Tillväxtverket.

Office phone +46 8 681 91 00

E-mail: publikationer@tillvaxtverket.se


Om du söker efter en specifik publikation, till exempel Info 051-2008,
skriv endast in sifferserien (051-2008).


Fritextsökning


Avancerad sökningDe tio senast inlagda publikationerna:

Publikationsnummer

Titel Pris exkl.moms

Lägg i varukorgen

Ladda hem

Info 0599 Slutrapport Regelrådet 0,00 kr Lägg i varukorgen Ladda hem
Info 0571 Strategiskt styrelsearbete – starkare företag 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0590 Faktablad: Regionalt investeringsstöd till lönekostnader 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0591 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Rapport 0183 Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0576 Rev A Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0577 Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Mellersta Norrland 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0578 Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0579 Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0580 Europeiska regionala utvecklingsfonden investerar i tillväxt och sysselsättning i Stockholm 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem