Tillväxtverkets publikationer


Publikationer - Tillväxtverkets och Nuteks rapporter, böcker och informationsmaterial - kan
beställas här eller laddas ner som pdf.

 

Publikationer som inte finns i lager nytrycks vid behov. I vissa fall sker
det från lågupplösta pdf:er vilket ger något sämre kvalitet.

 

Om en publikation har en överkryssad varukorg i träfflistan under kolumnen Lägg i
varukorg så finns den endast tillgänglig som nedladdningsbar pdf.
 

If you need help to find and order publications in English, please contact Tillväxtverket.

Office phone +46 8 681 91 00

E-mail: publikationer@tillvaxtverket.se


Om du söker efter en specifik publikation, till exempel Info 051-2008,
skriv endast in sifferserien (051-2008).


Fritextsökning


Avancerad sökningDe tio senast inlagda publikationerna:

Publikationsnummer

Titel Pris exkl.moms

Lägg i varukorgen

Ladda hem

Rapport 0186 Regionalt kompetensförsörjningsarbete - Systembild, utmaningar och möjligheter 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Rapport 0185 Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0593 Från Ystad till Kiruna - Stöd till kommuner i arbetet med att förenkla för företag 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Rapport 0184 Utveckling av hållbara turistdestinationer 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0603 Politik möter praktik – att möjliggöra utveckling av sociala företag 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0602 Faktafolder: Under ytan – hur går snacket och vem får pengarna II? 0,00 kr Endast för nedladdning Ladda hem
Info 0597 Utvärdering av sju pilotprojekt 0,00 kr Lägg i varukorgen Ladda hem
Info 0598 Ta täten! 0,00 kr Lägg i varukorgen Ladda hem
Info 0596 Två steg fram och ett tillbaka? 0,00 kr Lägg i varukorgen Ladda hem
Info 0588 Rev A Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015-2020 0,00 kr Lägg i varukorgen Ladda hem