Köpvillkor

Priser anges med och utan moms. Tillväxtverkets publikationer och böcker är belagda

med bokmoms som är 6%. Postens porto tillkommer.

Om du bara beställt gratismaterial, fakturerar vi inte för portokostnad.

Publikationerna skickas med B-post inom tre arbetsdagar efter din beställning.


Om publikationen inte finns i lager trycks den på nytt. Detta kan innebära att

leveranstiden förlängs med några dagar beroende på antalet som måste tryckas.